Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Pályázatok

Sajóközlemény

A PC-BOX Számítástechnikai Szolgáltató Kft. 398 741 180 Ft támogatást nyert a ,,Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI-KFI)” pályázati felhívás keretében

A 679 819 900 Ft összköltségű projekt címe ,,Több nyomásfokozatú hurkolt gázelosztó hálózat nyomás és tömegáramlási viszonyainak kutatása online nyomásmérő eszközök felhasználásával”. A projekt céljául tűzte ki a több nyomásfokozatú hurkolt gázelosztó hálózatok nyomás és tömegáramlási viszonyainak számítására alkalmazott eljárások gyökeresen új elveken alapulú megvalósítását. A célkitűzéseket új algoritmikus eljárások kidolgozásával és olyan mértékű számítási pontosság megvalósításával kívánja a vállalat elérni, amely már alkalmas további tudományos kutatások megvalósítására. További cél a gázelosztó hálózatok fejlesztési, valamint gázgazdálkodási döntéseinek az eddigi módszereknél hatékonyabb támogatása, gázhálózati tervező munka segítése.

A projekt konzorciumban valósul meg a 2009-ben alapított AsiaNet Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. amely vállalat folyamatosan végez pályázati és saját K+F tevékenységet, tökéletesen kiegészítve így a PC-BOX Számítástechnikai Kft. szakmai csapatát és annak tevékenységét. A konzorciumi tagok munkásságát tekintve látható, hogy jelentős számú kutatás-fejlesztési tapasztalattal rendelkeznek, az elmúlt évek során számos olyan fejlesztést hajtottak végre, amelyek a jelen projekt szakmai tartalmához is igazodnak, képessé teszik őket a megvalósítására

A projekt üzleti elképzelése azon alapszik, hogy a hazai földgázelosztó cégeket, melyek több millió POD-dal (felhasználói csatlakozási pont) rendelkeznek, meg lehet győzni arról, hogy az itt kifejlesztésre kerülő újdonságok nem csak műszaki, hanem gazdasági szempontból is komoly előnnyel bírnak.

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.

A pályázati sajtóközlemény az alábbi linken elérhető.

© PC-BoX Kft 1987 - 2022