szoftver

Gázipari szoftverek
Egyéb szoftverek

Szoftverfejlesztés

Amennyiben Érdeklődőnk megtisztel bennünket azzal, hogy hozzánk fordul szoftverfejlesztési igényeivel, rendszerfejlesztő és programozó stábunkkal rendelkezésére állunk. Legyen szó kisebb, egy felhasználó által üzemeltetett programról, vagy száz felhasználós, adminisztrátor által gondozott integrált rendszerről. Otthonosan mozgunk a fejlesztés terén. Referenciául is szolgáló munkáinkat olyan országos vállalatoknál végeztük, mint a MOL ZRt. , Égáz-Dégáz Földgázelosztó ZRt.

Fejlesztett rendszerek

A PC-BoX Kft. 1989-től fejleszt a gázelosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges, valamint az elosztói engedélyes gázpiaci feladatait segítő programokat a DÉGÁZ Rt, illetve jogutódja az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részére.

HET-MIR gázelosztó hálózati műszaki információs rendszer

A gázelosztó hálózattal kapcsdolatos adat- és esemény nyilvántartás. (Bármely közműrendszer nyilvántartására alkalmassá tehető.)

Üzemviteli feladatok, ciklikusan végzendő ellenőrzési feladatok ütemezése. Ellenőrzési, és karbantartási munkák automatikus generálása és átadása a Munkairányító Rendszerbe. Lekérdezések. Meghibásodási előzmények nyilvántartása. Gázelosztó hálózat szakaszainak automatikus minősítése. Kapcsolódás a térinformatikai rendszerhez. Vezetői információs jelentések készítése.

Mérési adatgyűjtő és távleolvasó (MAT) program

Mérési adatgyűjtő és távleolvasó program, amely a fizikai adatgyűjtőkből érkező mérési adatokat teszi lekérdezhetővé az adatgyűjtő gyártójától független, egységes felületen. A mérési adatok kapcsolhatók a közmű-üzemeltetési adatbázishoz. Komplex eseménykezelési és riasztási funkciókkal. A felhasználó által konfigurálható grafikus adat megjelenítések. Rugalmas többszintű jogosultsági rendszer.

Termékmérleg és Gázmérleg

Az integrált Gáz- és Termékmérleg szerepe a Kézzel számolt és nehezen követhető termelési, tárolási, bekeverési egyenleg könyvelésének megkönnyítése (ahol lehetséges-automatizált kitöltés, állandó és látható ellenőrzési összeg megjelenítése) révén. A napi mérlegtől az éves mérleg elkészítéséig folyamatos ellenőrző összeg segíti a hibás adatok javítását. A szoftver az adatokat, sőt a kitöltendő sablont is központi adatbázisban (SQL -szerveren) tárolja, így menedzselése könnyű, az adatbázis pedig mindenhonnan elérhető. Referenciák: MOL Rt.

Hálózat Ellenőrzési Terv

A DÉGÁZ Rt. által üzemeltetett gázelosztó vezetékeket a cég saját technológiája alapján rendszeresen ellenőrzi, amihez a hálózatellenőrök havonta listát kapnak a feladataikról. Az ehhez szükséges műszaki nyilvántartó program a H. E. T. nevet kapta. Az ellenőrzési kötelezettség fennáll az összes üzemben tartott vezetékre, nem csak a DÉGÁZ tulajdonában levőkre; azaz a rendszer mindkét esetben információt kell, hogy nyújtson. Az előbb említett indokok alapján célszerű volt kialakítani egy olyan informatikai rendszert, aminek része a HET.

Diszpécser program

A műszaki Call Centerbe érkező üzemzavar bejelentések felvétele. A felvett üzemzavar bejelentések nyomonkövetése a munkák befejezéséig. A felvett bejelentések átadása a Munkairányító Rendszerbe. A befejezett hibaelhárítások átadása a közmű-üzemeltetést támogató adatbázisba. Rugalmas jogosultsági rendszer.

Harpagon Gold

Számlázó és nyilvántartó rendszer.
Az 1990 óta létező program 50-nél is több vásárlót könyvelhetett el fennállása óta. Jelenleg is használatos még Budapesten több helyen, Szentendrén, Kiskunfélegyházán, Szegeden, Domaszéken, Győrben, Pécsett, Kisteleken, Salgótarjánban
A programnak létezik 16 bites (DOS-alapú) és 32-bites (Windows NT és 9X-alapú) változata, tehát gyakorlatilag bármilyen Windows alapú használatos operációs rendszer igénybe vehető a futtatáshoz. A legutóbbi fejlesztés során többek között lezajlott az új számlaformátumra áttérés is. A program rendelkezik beépített számla és pénztárkezelő, valamint munkalap nyilvántartó résszel. A raktár-nyilvántartási modul megkönnyíti a raktáros életét a vonalkód-olvasó használati lehetőséggel.

Munkairányító rendszer

Munkák fogadása tetszőleges munkaküldő rendszerből (pl. közmű-üzemeltetési adatbázis, üzemzavar bejelentéseket fogadó Call Center, SAP). A beérkezett feladatok kezelése, várakoztatás, kiosztrás, végrehajtás. Munkaszervezés támogatása. Státuszolás. Automatikus szerelőirányítás költségoptimalizált megoldással, a végzendő munkafeladatok földrajzi koordinátáit, eszközigényét és a szerelők pillanatnyi helyzetét, illetve szaktudását és eszközeit figyelembe véve. Valós idejű munkakiadás a hordozható eszközön futó Mobil Munkalap programba. Visszajelézések kezelése. A munkákhoz folyamatos hozzáférés biztosítása a munkaküldő rendszer részére. A kész munkák adatainak visszaküldése a munkaküldőbe. Eseménykezelés. Kapcsolódás a térinformatikai rendszerrel. A feladatok végzését saját munkatársak és külső vállkozók is végezhetik. A külső vállkozók informatikai rendszerével szemben a program alig támaszt követelményeket, bármely külső vállalkozó bevonható a feladatok végzésébe.

HomeLike

Költségtervező program
A MOL Rt. Szegedi Bányászati Üzeme számára készült program jelenleg is fejlesztés alatt áll a felmerülő új igények miatt. A szoftver költségtervező szerepet lát el, felváltva az eddigi Excel-alapú tervkészítést. Segítségével a tervkészítés folyamata minden érintett számára egységesen történik, SQL - szerveren keresztül tárolódnak az adatok. A régi tervezési folyamat visszajelzése az SAP -ból negyedévenként visszakapott összesített lista formájában volt elérhető. Ebből pedig nehézkes volt részletezni, visszanyerni a megvalósult összegeket.
A rendszer tervezési és adminisztrátori modulokból épül fel. A hozzáférés korlátozott, a költséghely felelősök csak a saját adataikhoz tudnak hozzáférni. Teljes körű hozzáféréssel a rendszer-adminisztrátor rendelkezik, aki felelős a törzsadattárak aktuális állapotáért, gondoskodik a hozzáférések engedélyezéséről, és a tényadatok rendelkezésre állásáról. A rendszer jelenleg két kapcsolódási felülettel rendelkezik: az SAP felől havi bontásban érkeznek a kontroll-adatok, illetve a Forrás (szintén MOL által használt) programmal DBF formátumú adatbázisfájlon keresztül.

Harpagon gyártáskövető rendszer

A jánoshalmi Renner Bt. számára készült szoftver. A szoftver teljes egészében átfogja a cég termelésével kapcsolatos feladatait, a megrendelések felvételétől egészen a szállításig.

Partnerek nyilvántartása, kezelése
Dolgozók nyilvántartása, munkabeosztások és szabadságok kezelése
Raktárkészlet, raktármozgások, anyagrendelések
Termékek felépítése és gyártási adatai, recepturák
Gyártási folyamatok beosztása, ütemezése és vezérlése iFIX-n keresztül
Szállítások menedzselése
Lekérdezések, adatgyűjtés.

© PC-BoX Kft 1987 - 2022